1 mars 2012

Ordinary placesBilder som är tagna ur sitt vardagliga sammanhang. Fantastiskt när det
alldagliga får fram spänning och dramatik.

via drawdrawdraw

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar